ElfrinkBemiddeling

Heeft u een arbeidsgeschil binnen uw organisatie of vereniging? Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Maak een afspraak op mijn gesprekslocatie in Doetinchem. Het eerste kennismakingsgesprek (voorgesprek) van een half uur is gratis en vrijblijvend.

Mijn naam is Fred Elfrink. Ik woon in Doetinchem en ben oprichter en eigenaar van ElfrinkBemiddeling. Ik heb veel (werk)ervaring opgedaan in de installatiewereld en de uitgeversbranche. De techniek heeft altijd een warm plekje in mijn hart gehad. Sinds juli 2016 ben ik actief als buurtbemiddelaar in de omgeving van Doetinchem. Ik wil mijn kennis als arbeidsmediator aanwenden om partijen, werkzaam in de techniek, de uitgeverswereld  of een vereniging, die een verstoorde werkrelatie ervaren, helpen naar oplossingen te zoeken om er samen uit te komen.

Arbeidsmediation

Tot op de bodem

Arbeidsmediation kan worden ingezet voor alle conflicten op het werk of bij een vereniging. Ter ondersteuning van afdeling Personeelszaken(HR) bij een kleine of grote organisatie of van het bestuur van een vereniging kan mediation bijdragen in vroeg stadium sluimerende onvrede bij een verstoorde werkrelatie op te sporen. Mediation kan leiden tot herstel van de samenwerking, een andere interne oplossing of tot verbreking van de arbeidsrelatie.

ElfrinkBemiddeling biedt een luisterend oor voor 

 • Alle partijen
 • Gesprekken desgewenst op locatie
 • Herstel van de verhoudingen
 • Exitmediation
 • Plan van aanpak bij ziekte
 • Onderwijsmediation
 • Schriftelijke eindovereenkomst
 • Beëindigingsovereenkomst

Tarieven

Kennismakingsgesprek (30 minuten): gratis
Mediation: Per 1 januari 2024 € 110,- exclusief btw per uur per partij (= € 133,10 inclusief B.T.W.)

Algemene voorwaarden
Op al mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Privacystatement
In dit privacystatement laat ElfrinkBemiddeling zien hoe zij omgaat met de persoonsgegevens en privacy van haar cliënten. Deze transparantie is een van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tips

Arbeids & Exit Mediation

Arbeidsmediation
Arbeidsmediation kan plaatsvinden zowel op verzoek van de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris heeft vaak ook een rol van doorverwijzer in het arbeidsconflict. Een conflict met bijvoorbeeld je collega, je chef, je werkgever, je personeel kan veel stress met zich meebrengen. En daar hebben alle partijen op het werk last van.

Een arbeidsconflict heeft meestal een slechte invloed op de werksfeer en kan leiden tot ziekteverzuim. Een conflict blijft vaak niet beperkt tot de werkvloer alleen: de betrokken partijen nemen het mee naar huis waar het invloed heeft op het dagelijks leven.

Wanneer is arbeidsmediation geschikt?

 • Een arbeidsconflict wordt veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden.
 • Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend , verlagen de productiviteit en kosten daarom geld.
 • Door arbeidsmediation snel in te zetten, bespaart je geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation is een goede methode om situaties die onoplosbaar lijken, weer werkbaar te maken. Onder begeleiding van een deskundige, onafhankelijke bemiddelaar zoeken de betrokken partijen naar gezamenlijke oplossingen. Mediation kan plaatsvinden tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, of directie leden onderling of een directie en de ondernemingsraad.

We luisteren betrokken, neutraal en objectief naar alle deelnemende partijen. Vaak is naast de werknemer ook de leiding, chef, personeelszaken of eigenaar ook betrokken. We leggen ieders rol goed vast en bespreken ieders mandaat. Er is geen winnaar of verliezer, er wordt gezocht naar een win-win situatie.

 • Op de eerste plaats gericht op een herstel van de arbeidsrelatie.
 • Meetbaar, helder geformuleerd en haalbare oplossingen.
 • We evalueren en volgens de afspraken een tijdje en spreken af wanneer we de gevonden oplossingen evalueren, eventueel bijstellen of wijzigen.

Arbeidsmediation wordt Exit-mediation

Als gevolg van een arbeidsmediation, waarin werkgever en werknemer afspraken maken om nog met elkaar door te kunnen, kan een van de partijen besluiten niet door te kunnen met de arbeidsrelatie. Dan kan de arbeidsmediation naadloos overgaan in een exit-mediation. De werkgever kan de werknemer een voorstel doen voor een afkoopsom en uitdienst-datum. Als de werknemer daarmee akkoord gaat, dan leggen wij alle afspraken (zoals de ontslagvergoeding) vast in een beëindigingsovereenkomst. Wij letten er daarbij op dat daar niets staat wat het recht op een WW-uitkering voor de werknemer in gevaar kan brengen.

Zowel het belang van de werkgever als de werknemer wordt door de arbeidsmediator in de gaten gehouden.

De belangrijkste kenmerken van ontslag met wederzijds goedvinden zijn:

 • De werkgever of de werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt.
 • Werknemer en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. U wilt dus allebei dat uw dienstverband eindigt.
 • U bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Beëindigingsovereenkomst zonder open eindjes

Bij ontslag met wederzijds goedvinden leggen de werknemer en de werkgever de afspraken over het ontslag schriftelijk vast. Wanneer de mediation is geslaagd en de afspraken overeengekomen zijn dan leggen wij dit vast in een beëindigingsovereenkomst. Tijdens de mediation kunnen werkgever en werknemer nog meer afspraken vastleggen, die in de beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. Zo werken we toe naar een beëindigingsovereenkomst zonder open eindjes.

 

Contact

Bedrijf: ElfrinkBemiddeling
KvK: 73927406
Rekening: NL37RABO0337459770
BTW-id: NL001110583B94
 

Naam: Fred Elfrink
Telefoon: 06-33091117
E-mail: info@elfrinkbemiddeling.nl